Thu 12 Mar

JUANA DOLORES: MASSA DIVA PER A UN MOVIMENT ASSEMBLEARI

FreeThe price you'll pay. No surprises later.
Sorry, this event has been cancelled. Contact Support
Abaixadors10
Apertura de puertas at 8:00 PM
DICE protects fans and artists from touts. We’re a mobile app for iOS and Android. Tickets will be securely stored on your phone.

La capitalització i la institucionalització de les nostres vides assetgen el cos que, sovint, significa i/o materialitza cert automatisme davant la voluntat d'explicar-se i, per conseqüència, certa mecanització de l'ètica i l'estètica. És per això que es pretén crear des del no-lloc – així, s'origina l'acció escènica habitant els límits per a transgredir-los. S'estableix una relació entre la desubicació de procedència del subjecte i la desubicació de l'entorn / entre el performer i l'espai on succeix la performance – i es reivindica la desl·localització com a camp de batalla i territori artístic contra qualsevol indici d'emplaçament de la pròpia raó d'ésser en homenatge a totes les desubicades.


La capitalización y la institucionalización de nuestras vidas asedian el cuerpo que, a menudo, significa y/o materializa cierto automatismo ante la voluntad de explicarse y, por consecuencia, cierta mecanización de la ética y la estética. Es por eso que se pretende crear desde el no-lugar – así, se origina la acción escénica habitando los límites para transgredirlos. Se establece una relación entre la desubicación de procedencia del sujeto y la desubicación del entorno / entre el performer y el espacio donde sucede la performance – y se reivindica la deslocalización como campo de batalla y territorio artístico contra cualquier indicio de emplazamiento de la propia razón de ser en homenaje a todes les desubicades.

Organizado por Abaixadors10.

Evento para mayores de 18 años (necesario traer DNI).

Line up

Doors open8:00 PM

related events