Sat 27 Jun

DISSABTES MACBA | DISTÀNCIES A FI DE MES - IKRAM BOULOUM

FreeThe price you'll pay. No surprises later.
On Sale Now
Doors open at 7:30 PM
DICE protects fans and artists from touts. We’re a mobile app for iOS and Android. Tickets will be securely stored on your phone.

"Distancias a fin de mes" explora las nuevas formas de contacto en la distancia en un ciclo de performance musical los últimos sábados de fin de mes de mayo a julio.

La segunda sesión del ciclo será el sábado 27 de junio y tendrá como núcleo a Ikram Bouloum. Productora y dj, sus sesiones se conciben como una forma de narrativa, una amalgama de sonidos contemporáneos difíciles de encasillar (gqom, tarratxo, reguetóngaetón, dembow, bass, electrónicas más experimentales…)

Cuando el evento esté a punto de empezar, podrás acceder a él a través del enlace que aparece en la entrada o en el correo electrónico que te enviemos ese mismo día.

-

"Distàncies a fi de mes" explora les noves formes de contacte en la distància, en un cicle de performance musical l’últim dissabte de cada mes durant el maig, juny i juliol.

La segona sessió del cicle serà el dissabte 27 de juny i tindrà com a nucli Ikram Bouloum. Productora i dj, les seves sessions es conceben com una forma de narrativa, una amalgama de sons contemporanis difícils d’encasellar (gqom, tarratxo, reggaeton, dembow, bass, electròniques més experimentals...)

Quan l’esdeveniment estigui a punt de començar, podràs accedir a ell a través de l’enllaç que apareix en l’entrada o en el correu electrònic que t’enviem aquest mateix dia.

-

When the show’s about to start, the link to join will appear on your ticket, or you can access the stream link that we’ll email you on the day.

Presented by MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

Line up

Doors open7:30 PM

related events