FB
Wed 3rd Apr

NATIONAL AUTISM CONFERENCE: PROMOTING AUTISTIC WELLBEING

£75
OFF SALE
invalid stage
DICE protects fans and artists from touts. We’re a mobile app for iOS and Android. Tickets will be securely stored on your phone.

National Autism Conference: Promoting Autistic Wellbeing / Hyrwyddo Lles Awtistig: Cynhadledd Awtistiaeth Genedlaethol Cymru

Liberty Stadium, Swansea / Stadiwn Liberty, Abertawe

Thema cyffredinol y gynhadledd fydd Lles – corfforol, cymdeithasol ac emosiynol a byddwn yn cynnal cyfres o weithdai trwy gydol y dydd i ddarparu gwybodaeth a chyngor ac i gyfnewid gwybodaeth.

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi y bydd Jules Robertson, actor ar raglen Holby City y BBC, yn siarad yn y gynhadledd. Mae’r Gynhadledd yn cael ei hwyluso gan y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgol Abertawe, Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Sefydliad y Gweilch. Mae’n cael ei chyd-gynhyrchu gan grŵp sy’n cynnwys NAS Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill sy’n bobl awtistig a rhieni/gofalwyr.

The overall theme of the conference is Wellbeing – physical, social and emotional and we will be running a series of workshops through the day to provide information, advice and knowledge exchange.

We are delighted to announce that the BBC’s Holby City actor, Jules Robertson is speaking at the conference.

The Conference is being facilitated by the National ASD Development Team in partnership with the Welsh Local Government Association, Public Health Wales, Swansea University, Swansea City Football Club Community Trust and Ospreys Foundation. It is being co-produced by a group including NAS Cymru and other key stakeholders of autistic people and parents/carers.

Presented by ASD Info Wales / WLGA).

This is a 16+ event.

Line up

Doors open
9:15am